پایان نامه :ارزیابی استفاده از دیوار برشی بتنی برای مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی با تحلیل های غیرخطی اعم از استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزیابی استفاده از دیوار برشی بتنی برای مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی با تحلیل های غیرخطی اعم از استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی

ادامه مطلب...


مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ عنوان : Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide

ادامه مطلب...


دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته عنوان : Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle

ادامه مطلب...